Työnohjaus Tampere

Olet tervetullut!

Mitä työnohjaus on

Mitä työnohjaus on? Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä, joka tapahtuu luottamuksellisessa suhteessa koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.
Kyseessä on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi. Työnohjaukselle määritetään tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan.

Työnohjauksen hyödyt ja kenelle työnohjaus sopii:

Mitä hyötyä työnohjauksesta on? Yleisesti koettuja työnohjauksen hyötyjä ovat työryhmän yhteisten tavoitteiden selkiytyminen, työtehtävien ja työroolien jäsentyminen, yhteistyön ja muutoskyvyn paraneminen sekä työhyvinvoinnin vahvistuminen.

Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

Työnohjaukseen hakeutuminen alkaa yhteydenotolla työnohjaajaan. Yhteydenoton perusteella sovitaan tutustumiskäynti. Kartoittavaa keskustelua käydään usein myös puhelimitse. Kartoittavassa keskustelussa tehdään alustava työskentelysuunnitelma jossa sovitaan tapaamistiheys, työskentelyn tavoitteet ja tavat sekä yhteiset pelisäännöt työnohjaukselle. Työskentelyn hinnoista sovitaan tapauskohtaisesti, hintaan vaikuttaa mm. työryhmän koko.

Haluatko lukea lisää työnohjauksesta? www.suomentyonohjaajat.fi/

 

Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja

Terapeutti Minna Mäenpää

Terapian ytimessä on ihmissuhde, kohtaaminen ja kiinnostus toisen mieleen. Motivoidun aidosta kohtaamisesta ja yhteyden syntymisestä.