Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita. Psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet.

Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Lähestymistavassa pyritäänkin vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet (esimerkiksi psykoanalyyttinen ja kognitiivinen suuntaus) ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet tehokkaasta ja toimivasta psykoterapiasta. Integratiivinen psykoterapia painottaakin eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.

Olen kiinnostunut mielen ja kehon yhteyksistä psykoterapiassa. Erityisesti kiintymyssuhteissa tapahtuneen traumatisoitumisen vaikutukset tuntuvat usein kehollisina oireina, esim. ylivirittyneisyytenä ja muistin pulmina. Puhuminen ei aina tunnu riittävän tähän avuksi, sen rinnalle tarvitaan kehoon keskittyviä työskentelytapoja. Olen kouluttautumassa sensomotoriseen psykoterapiaan jossa tätä mielen ja kehon yhteyttä hoidetaan kehoa koskettamatta. Myös seksuaalisuuden, sen monimuotoisuuden ja sukupuolen monimuotoisuuden kysymykset voivat olla osa yksilöterapiaa.

Psykoterapiaprosessi alkaa tutustumiskäynnillä jolla sekä terapiaan hakeutuva että terapeutti arvioivat yhdessä terapiaan tuovia asioita, terapiaan liittyviä tavoitteita ja toiveita sekä yhteistyön mahdollisuutta. Varsinaisen psykoterapian alettua käyntejä on tavallisimmin 1-2 viikossa asiakkaan tarpeen mukaan. Kelan kuntoutuspsykoterapioissa käyntejä on lähtökohtaisesti ajateltuna usean vuoden ajan.

Hinnasto 2020:

Tutustumiskäynti 90€/60min. 

Psykoterapiakäynti 95€/45min

*Alle 24 tuntia ennen käyntiä peruutetusta tai peruuttamattomasta ajasta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

Palvelut ovat alv-vapaita terveydenhuollonpalveluita.