Psykoterapia Tampere

Tukikohta, ihmisläheinen psykoterapiapalvelu Tampereella.

Mitä psykoterapia on

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla ja erilaisilla harjoituksilla.

Mielen ja kehon yhteyksiä psykoterapiassa

Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Lähestymistavassa pyritäänkin vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet tehokkaasta ja toimivasta psykoterapiasta. Integratiivinen psykoterapia painottaa eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.
 
Olen kiinnostunut mielen ja kehon yhteyksistä psykoterapiassa. Erityisesti kiintymyssuhteissa tapahtuneen traumatisoitumisen vaikutukset tuntuvat mielessä ja kehossa oireina, esim. ylivirittyneisyytenä. Puhumisen rinnalle tarvitaan kehoon keskittyviä työskelytapoja. Myös seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuuden kysymykset voivat olla osa psykoterapiaa.
 
Psykoterapiaprosessi alkaa tutustumiskäynnillä jolla terapiaan hakeutuva ja terapeutti arvioivat yhdessä tilannetta, terapiaan liittyviä tavoitteita ja toiveita sekä yhteistyön mahdollisuutta. Varsinaisen psykoterapian alettua käyntejä on tavallisimmin 1-2 viikossa asiakkaan tarpeen mukaan.
   
Psykoterapia toteutuu tavallisimmin kelan kuntoutuspsykoterapiana tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiana. Käynnille on mahdollista hakeutua myös omakustanteisesti tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.  Kelan kuntoutuspsykoterapioissa käyntejä on lähtökohtaisesti ajateltuna usean vuoden ajan. 
Psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytännöt sekä eettiset periaatteet. 
 
Kysy tarkemmin hintoja. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapian käynnistä 57,60€.

*Alle 24 tuntia ennen käyntiä peruutetusta tai peruuttamattomasta ajasta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

Palvelut ovat alv-vapaita terveydenhuollonpalveluita. Huomioithan että tila ei ole esteetön.

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on esimerkiksi kuntoutus. Lue lisää Kelan sivuilta tästä.

Muita aiheeseen liittyviä sivustolinkkejä, joista voit halutessasi tutustua aiheeseen lisää:

http://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

https://julkiterhikki.valvira.fi/

Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja

Terapeutti Minna Mäenpää

Terapian ytimessä on ihmissuhde, kohtaaminen ja kiinnostus toisen mieleen. Motivoidun aidosta kohtaamisesta ja yhteyden syntymisestä.